Tjänster

Fast pris - bokföring

0 – 15 verifikationer / månad 550 kr
16 – 30 verifikationer / månad 750 kr
31 – 50 verifikationer / månad 950 kr

I det fasta priset ingår:

  • Löpande bokföring för perioden
  • Avstämning av perioden
  • Momsdeklaration inskickad till Skatteverket
  • Balans- och resultatrapport

Alla underlag skall finnas med som rör den gällande perioden. Lämnas underlag per papper ska de vara sorterade i datumordning samt gärna alla kvitton häftade. Är underlaget ett utlägg, dvs ej draget från kontot ska det tydligt vara noterat.

Om underlagen behöver sorteras eller kompletteras tillkommer kostnad för detta enligt gällande timdebitering samt att den överenskomna tidsplanen ej kan garanteras.

För att kunna garantera att momsdeklarationen skall bli klar i tid behöver kompletta underlag vara oss tillhanda senast 2 veckor (månadsmoms) alternativt 3 veckor (kvartalsmoms) innan deklarationens inlämningsdatum.

Fast pris - bokslut

Enskild firma

Förenklat årsbokslut samt NE-bilaga 1500 kr
Andra bilagor som skall fyllas i och lämnas in tillsammans med INK 500 kr /st

Aktiebolag K2
AB som redovisar enl. K2-reglerna.

Bokslut samt bolagets inkomstdeklaration 4500 kr 
Årsredovisning 1500 kr

Timdebitering - bokföring

Löpande bokföring 700 kr

Bokslut 750 kr

Deklaration 550 kr

Timdebitering - administration

550 kr

Alla priser är angivna exkl. moms